Trao quyền cho khách hàng của chúng tôi để có cuộc sống tốt hơn là trọng tâm trong sứ mệnh của chúng tôi tại Lumma. Công ty do phụ nữ lãnh đạo hiểu rằng mỗi khách hàng của chúng tôi — và mỗi ngày trong mỗi kỳ kinh của họ — là duy nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp nhiều kích cỡ cho tất cả các sản phẩm của mình. Chúng tôi hiểu rằng sức khỏe kinh nguyệt không phải là một vấn đề chung. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người yêu thích đĩa và cốc kinh nguyệt của chúng tôi. Chúng tôi là công ty duy nhất trên thế giới cung cấp đĩa với nhiều kích cỡ 🤦‍♀️ và chúng tôi là một trong số ít cung cấp 10 kích cỡ cốc khác nhau — tùy chỉnh ngay cả cho những người đã sinh con và những người có vòng một nặng. Tất cả những điều này là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích mọi khách hàng mua hàng mua cùng một sản phẩm với kích thước khác nhau — và nhận sản phẩm đó miễn phí 100% 💰💰 Đó là cách chúng tôi giúp khách hàng của mình có cuộc sống tốt hơn. Câu hỏi về định cỡ? Đọc thêm ở đây về Cách sử dụng . 👋