Trong những thời điểm khó khăn này của đại dịch COVID-19, chúng tôi muốn nhấn mạnh sự hỗ trợ của chúng tôi đối với khách hàng.
Nhiều người có đặc quyền kiểm dịch tại nhà. Những người khác đang đặt tính mạng của họ vào tình trạng nguy hiểm, và chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những cá nhân này! 🙏 Bất kể bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, chúng tôi muốn khẳng định rằng tất cả chúng ta đều ở trong tình huống này cùng nhau . Ngay cả khi chúng ta không ở bên nhau, xin hãy biết rằng chúng tôi ở đây vì bạn.
Hãy tự chăm sóc bản thân (tất cả các bạn đều biết các giao thức) và hãy an toàn. Chúng tôi đang chiến đấu với điều này cùng nhau, và cùng nhau chúng tôi sẽ giành chiến thắng. 👊🏻 ❤️