Biểu đồ kích thước Cup

Biểu đồ kích thước Cup

Chiều cao Kích cỡ Đường kính Dung tích
Cao H Icon-Cup-H 1,5 inch / 3,8 cm 0,65 oz / 20 ml
HB Icon-Cup-HB 1,75 inch / 4,5 cm 0,75 oz / 22 ml
H + Icon-Cup-H+ 1,6 inch / 4,1 cm 1 oz / 29 ml
HB + Icon-Cup-HB+ 1,75 inch / 4,5 cm 1,2 oz / 36 ml
Trung bình M Icon-Cup-M 1,5 inch / 3,8 cm 0,4 oz / 12 ml
MB Icon-Cup-MB 1,6 inch / 4,1 cm 0,55 oz / 17 ml
M + Icon-Cup-M+ 1,45 inch / 3,7 cm 0,55 oz / 17 ml
MB + Icon-Cup-MB+ 1,55 in / 4,0 cm 0,75 oz / 23 ml
Ngắn S Icon-Cup-S 1,5 inch / 3,8 cm 0,35 oz / 10 ml
SB Icon-Cup-SB 1,6 inch / 4,1 cm 0,45 oz / 13 ml

+ = Lý tưởng cho người dùng có lưu lượng lớn.

B = Lý tưởng cho người dùng đã sinh con tự nhiên

Chủ Nhật,Thứ 2,Thứ 3,Thứ 4,Thứ 5,Thứ 6,Thứ 7
Tháng 1,Tháng 2,Tháng 3,Tháng 4,Tháng 5,Tháng 6,Tháng 7,Tháng 8,Tháng 9,Tháng 10,Tháng 11,Tháng 12
Không đủ sản phẩm còn lại. Hiện chỉ còn [max] sản phẩm.
Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống.

Tiếp tục mua

Thường xuyên mua Cùng